22. okt, 2015

Fruktsamhet

Hej alla 

Fruktsamheten hos män har drastiskt minskat under senare år på grund av alla hormonstörande ämnen i våra utsläpp. I studier från Danmark och i England och också i Sverige ser vi denna tendens. Våra reningsverk är inte byggda för att ta bort läkemedelsrester.  600.000 kvinnor i Sverige  som använder hormonella preventivmedel kissar ut både östrogen och progesteron i våra vattendrag. Fiskar byter kön och har svårt att reproducera sig. Vi som äter fisken får också i oss hormonerna och det är inte bra för någon att få för mycket östrogen.Mäns fertilitet påverkas enormt och minskar Vill vi ha det såhär? Våra politiker inte minst Miljöpartiet borde lagstifta om att ALLA reningsverk installerar den teknik som redan finns och behövs för att få bort alla läkemedelsrester.