3. mar, 2016

Ny forskning om utsläpp i våra vattendrag

Doktorsavhandling från Lund

Lina Nicoleris tar upp en viktig debatt. Varför har inte våra reningsverk anpassats till att ta bort alla läkemedelsrester?