Så här fungerar sekretmetoden

Varje kvinna kan lära sig  att  tolka kroppens signaler under  sin menscykel och bli medveten om vilka dagar hon är fruktsam. Ung eller gammal, oregelbunden mens, eller regelbunden, spelar ingen roll.

Med sekretmetoden kommer du att förstå vilka dagar du är fruktsam eller inte. Detta ger dig frihet att bestämma om, när du vill bli gravid, eller tvärtom när du vill undvika gravidtet.

För noggranna anteckningar  i din kalender eller på ett lösblad, eller ladda ner en APP. Detta är viktigt för att sedan tolka det fruktsamhetsmönster som framträder. Varje kvinna har ett individuellt mönster. Beskriv med två ord känslan i vulva och utseendet av sekretet  i Appen eller på det lösa arket varje kväll.

APPEN  NFP Charting  finns på engelska och du får personlig handledning och rådgivning när du sänder in dina notat, välj svenska och du finner två rådgivare i Sverige som kan granska dina notat och chatta med dig. Du kan också  få personlig rådgivning på svenska via denna sajt för att tolka det mönster som framträder i dina notat.

Så här fungerar metoden: 

Varje cykel börjar på mensens första dag och kallas dag1, i din kalender. De flesta kvinnor har mens 5-7 dagar, dessa dagar markeras med rött.

Efter mens upplevs en torr känsla i slidöppningen. Hos vissa kvinnor förekommer en flytning som är samma dag efter dag. Dessa dagar är ofruktsamma och markeras med grönt eller om det finns en flytning, med gult.

När det sker en förändring och känslan blir våt och hal, är det tecken på att den fruktsamma perioden har börjat.Vänta och se-1,2,3. Notera med ett Babytecken. Om du är på väg mot ägglossning kommer känslan av sekretet att bli alltmer våt och hal och utseendet genomskinligt klart. Den mest fruktsamma dagen inträffar när ägglossningen sker. Känslan är extremt våt och hal.

Vissa cykler sker ingen ägglossning och det utvecklas inte något tydligt fruktsamhetsmönster.Avstå från samlag 3 dagar efter varje förändring av sekretet eller vid en liten blödning. 

Dagen efter fruktsamhetstoppen/ ägglossningen, kommer den torra känslan tillbaka, eller den tidigare typ av flytning som under de ofruktsamma dagarna. Då vet du att fruktsamhetstoppen inföll  dagen innan, markera  med ett kryss. Markera därefter 1,2,3, på nästföljande dagar, eftersom graviditet kan inträffa eftersom  ägglossningen ibland  är fördröjd och fruktsamt sekret finns i mindre mängd. Markera åter med grönt för torr, eller gult, för flytning. Från dag 4  morgon och fram till nästa mens börjar infaller  den andra ofruktsamma perioden. Ingen chans att bli gravid eftersom ägget är dött.

För att bli gravid bör du ha samlag under de fruktsamma dagarna och helst nära fruktsamhetstoppen som oftast är den samma som ägglossningsdagen samt dagen efter. Ägglossningen kanske är förskjuten med ett dygn.

Så här undviks graviditet: Avstå från samlag under riklig mens blödning, och under de fruktsamma dagarna plus de tre dagarna efter fruktsamhetstoppen.

Under den första ofruktsamma perioden som inträffar efter mens, kan du ha samlag varannan kväll för att inte missa när fruktsamt sekret börjar produceras. Dagen efter samlag kanske du noterar ett sekret som är spermarester, varför du bör avstå från samlag. Nästa dag noterar du torrhet igen varför du kan ha samlag på kvällen. Eller har du lagt märke till att sekretet ändrats till fruktsamt. Vänta i så fall med samlag och se om du är på väg in i fruktsam period. Sekretet kommer i så fall att bli alltmera halt. Avstå från samlag under fruktsam period, fruktsamhetstoppen och tre dagar därefter . Under den andra ofruktsamma perioden, från 4 e dagens morgon  efter ägglossningen, kan du ha  samlag när helst önskas .

 

 Välkommen att höra av dig ! irene@sekretmetoden.se